THE SHORTEST WAY TO SUCCESS!
   
 
НАЧАЛО ЗА НАС ФОРУМ КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ
 
 
Дата: 03.Mar.2021
Време: 4:12 PM

В деня на изпита

Явете се в тест центъра 30 минути преди началото на изпита. Носете регистрационна форма и лична карта. Изпитът започва с регистрация и завършва с излизане от системата.

           ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:

◊ Напишете и  подпишете декларация за конфиденциалност. Ще Ви бъде направена снимка, която ще бъде на Вашия компютър и на Вашите резултати. Уверете се, че Вашата снимка е на компютъра, на който ще полагате изпит.

◊ Трябва да отговорите поне на един въпрос от всяка секция, да напишете поне едно есе, за да получите официален резултат.

◊ По време на изпита ще Ви бъдат предоставени чисти листи за писане. Всички листи трябва да бъдат върнати след приключването на изпита.

◊ Има задължителна 10 минутна почивка след втората секция. Ако надвишите това време, Вие ще трябва да напуснете изпитната зала и резултатът Ви ще бъде анулиран.

◊ За да излезете от залата извън времето за почивка, вдигнете ръка. Часовникът по време на теста няма да се спре. Вдигнете ръка, ако имате проблем с компютъра или се нуждаете от администратора по каквато и да е причина.

Тест администраторът може да Ви помоли да напуснете изпитната зала и Вашите резултати ще бъдат анулирани при следните нарушения:

◊ ако се опитате да се явите на изпит вместо  друг или накарате някой друг да се яви вместо Вас;

◊ ако не представите документ за самоличност;

◊ ако използвате мобилен телефон по време на изпита или почивката;

◊ ако използвате  помощни средства като: механични моливи, химикали, калкулатори, пейджери, часовникови калкулатори, книги, брошури, записки, линийки, маркери, стерео или радио със слушалки, мобилни телефони, будилници, речници, преводачи, PDAs, Blackberrys и всякакви други ръчни електрони и фотографски уреди;

◊ ако нарушавате реда в изпитната зала - тест администраторът има право да прецени кое се счита за недопустимо поведение;

◊ ако се опитате да помогнете или да получите помощ, да комуникирате с друг човек под каквато и да е форма за съдържанието на теста по време на самия тест, почивки, или след него;

◊ ако изнесете или  се опитате да изнесете, която и да част от теста, листи за писане или записки свързани с теста. При никакви обстоятелства и по никакъв начин ( копирано, словесно, електронно) съдържанието на теста или част от него не може да бъде изнесено, копирано или изложено;

 ◊ ако използвате листи за писане по време на нерегламентирани секции на теста или по време на почивката;

◊ ако играете на компютъра;

◊ ако напуснете изпитната зала или изпитния център без разрешение по време на почивката;

◊ ако ползвате дълги и нерегламентирани почивки по време на изпита.Тест администраторът е задължен да следи стриктно  и да докладва за тези, които са взели допълнителни или дълги почивки;

◊ ако не спазвате изброените правила, както и инструкциите и изискванията на тест администратора. ETS си запазва правото да предприеме всякакви действия – включително да не Ви допусне на изпит за в бъдеще или да анулира резултатите Ви за неспазване на указанията по време на изпита. Ако Вашите резултати бъдат анулирани, Вие няма да ги получите и таксата, заплатена за изпита, няма да Ви бъде възстановена.

          ЗАБАВЯНЕ НА ИЗПИТА, ПРОМЯНА НА ДАТАТА

Забавяне на началото на изпита или промяна на датата за провеждането му може да се наложи в случай на неблагоприятни природни условия или  други обективни обстоятелства. Ако се наложи анулиране на изпита по технически причини, или по-късно стане ясно, че резултатите Ви не могат да бъдат изпратени поради същия проблем, Вие можете да се явите на изпит отново безплатно или да Ви бъде възстановена заплатената такса.

Потребител:   Парола:
Всички права запазени. © 2001- Дием-М. Политика за защита на личните данни
Дием-М® е регистрирана съгласно българското и международното законодателство.